Toán Lớp 9: alo alo giải đi √(5 – 2x) xác định khi 5 – 2x ≥ 0

By Kiều Nguyệt

Toán Lớp 9: alo alo giải đi
√(5 – 2x) xác định khi 5 – 2x ≥ 0

0 bình luận về “Toán Lớp 9: alo alo giải đi √(5 – 2x) xác định khi 5 – 2x ≥ 0”

 1. 5/2  là 5 phần 2 nha
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  √5-2x. xác định khi  5-2x ≥ 0
                                          2x ≤ 5
                                           x≤ 5/2

  Trả lời

Viết một bình luận