Toán Lớp 8: Cho Tam Giác ABC cân tại A, các điểm M,N lần lượt là trung điểm AB,AC a, Tứ giác MNBC là hình gì B,Cho biết BC = 8cm, tính MN? GẤP VỚI

By Thanh Hường

Toán Lớp 8: Cho Tam Giác ABC cân tại A, các điểm M,N lần lượt là trung điểm AB,AC
a, Tứ giác MNBC là hình gì
B,Cho biết BC = 8cm, tính MN?
GẤP VỚI Ạ!

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Cho Tam Giác ABC cân tại A, các điểm M,N lần lượt là trung điểm AB,AC a, Tứ giác MNBC là hình gì B,Cho biết BC = 8cm, tính MN? GẤP VỚI”

Viết một bình luận