Toán Lớp 5: Một cửa hàng bán 345 m vải trắng và xanh.Trong đó số m vải xanh chiếm 40 phần trăm.Tính số m vải trắng cửa hàng bán được?

By Uyên Trâm

Toán Lớp 5: Một cửa hàng bán 345 m vải trắng và xanh.Trong đó số m vải xanh chiếm 40 phần trăm.Tính số m vải trắng cửa hàng bán được?

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Một cửa hàng bán 345 m vải trắng và xanh.Trong đó số m vải xanh chiếm 40 phần trăm.Tính số m vải trắng cửa hàng bán được?”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số mét vải xanh đã bán là :
  345 xx 40 : 100 = 138 ( m )
  Số mét vải trắng được bán là :
  345 – 138 = 207 ( m )
  Đáp số : 207 m vải.

  Trả lời

Viết một bình luận