Toán Lớp 9: Ai đó giúp mình giải một số bài này với Khai căn các Biểu thức sau a) √0,45*0,36 b)√147*75 c)√4,9*1200*0,3

Toán Lớp 9: Ai đó giúp mình giải một số bài này với
Khai căn các Biểu thức sau
a) √0,45*0,36
b)√147*75
c)√4,9*1200*0,3

TRẢ LỜI

Viết một bình luận