Toán Lớp 6: Tính (32,5 + 28,3 × 2,7 – 108,91) × 2021

Toán Lớp 6: Tính
(32,5 + 28,3 × 2,7 – 108,91) × 2021

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
   $0$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $(32,5 + 28,3 . 2,7 – 108,91) . 2021$
  $= ( 32,5 + 76,41 – 108, 91). 2021$
  $= 0. 2021 = 0$
  Chúc bạn học tốt !!!
  $@Phuongnguyenanh$

  Trả lời

Viết một bình luận