Toán Lớp 6: Toán Hình học:Đ Phát biểu nào dưới đây là đúng? * Mỗi đường thẳng đi qua tâm một đường tròn là trục đối xứng của hình tròn. Mỗi đường c

Toán Lớp 6: Toán Hình học:Đ
Phát biểu nào dưới đây là đúng? *
Mỗi đường thẳng đi qua tâm một đường tròn là trục đối xứng của hình tròn.
Mỗi đường chéo là một trục đối xứng của hình bình hành.
Mỗi đường chéo là một trục đối xứng của hình chữ nhật.
Mỗi đường thẳng đi qua trung điểm của hai cạnh đối diện là trục đối xứng của hình thoi.

TRẢ LỜI

Viết một bình luận