Toán Lớp 7: Xác định cụm C-V trong câu sau: Hàng loạt vở kịch như: “Tay người đàn bà, Giác ngộ, Bên kia sông Đuống,..” ra đời đã sưởi ấm cho ánh đ

Toán Lớp 7: Xác định cụm C-V trong câu sau:
Hàng loạt vở kịch như: “Tay người đàn bà, Giác ngộ, Bên kia sông Đuống,..” ra đời đã sưởi ấm cho ánh đèn sân khấu khắp mọi miền đất nước.
Mình cần gấp nhé

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
  Hàng loạt vở kịch như: “Tay người đàn bà, Giác ngộ, Bên kia sông Đuống,..” ra đời đã sưởi ấm cho ánh đèn sân khấu khắp mọi miền đất nước.
  Hàng loạt vở kịch như: “Tay người đàn bà, Giác ngộ, Bên kia sông Đuống,..”: Chủ ngữ
  → ra đời đã sưởi ấm cho ánh đèn sân khấu khắp mọi miền đất nước. : Vị ngữ
  $@HannLyy$

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  – Chủ ngữ: “Tay người đàn bà, Giác ngộ, Bên kia sông Đuống,..”
  – Vị ngữ: ra đời đã sưởi ấm cho ánh đèn sân khấu khắp mọi miền đất nước.
   

  Trả lời

Viết một bình luận