Toán Lớp 5: 1 cái bể chứa nc cs chiều dài 1,8m chiều rộng 1,2m và chiều cao 1,6m. Hiện nay bể đang chứa 1 lượng nc bằng 3/4 chiều cao của bể. Hỏi

Toán Lớp 5: 1 cái bể chứa nc cs chiều dài 1,8m chiều rộng 1,2m và chiều cao 1,6m. Hiện nay bể đang chứa 1 lượng nc bằng 3/4 chiều cao của bể. Hỏi hiện nay bể chứa bao nhiêu lít nc (Biết 1 dm3 = 1 lít nc)

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
  Chiều cao của lượng nước trong bể là:
         1,6 × \frac{3}{4} = 1,2(m)
  Hiện nay bể chứa số nước là:
         1,2 × 1,8 × 1,2 = 2,592(m³)
  Đổi: 2,592 m³ = 2592 l
                             Đáp số: 2592 l nước
  Chúc học tốt!!!
   

  Trả lời
 2. Mực nước trong bể hiện nay là:
  1,6 × 3/4 = 1,2  (m)
  Thể tích bể hiện nay là:
  1,8 × 1,2 × 1,2 = 2,592  (m^3)
  Đổi: 2,592  m^3 = 2592  dm^3 = 2592  l
  Đáp số: 2592  l nước

  Trả lời

Viết một bình luận