Toán Lớp 5: Cho hình tam giác abc biết đáy b c bằng mười hai phẩy 5 cm kéo dài cạnh đáy bc trên đó lấy điểm mờ sao cho c l bằng 8 cm (hình vẽ) khi

Toán Lớp 5: Cho hình tam giác abc biết đáy b c bằng mười hai phẩy 5 cm kéo dài cạnh đáy bc trên đó lấy điểm mờ sao cho c l bằng 8 cm (hình vẽ) khi đó diện của hình tam giác a bê xê tăng thêm 24,8 cm2 tính diện tích hình tam giác abc

TRẢ LỜI

 1. chiều cao hình tam giác ABC :                                                                                   24,8     :     8    =    3,1 ( cm )                                                                                               diện tích tam giác ABC :                                                                                                      3,1    x    12,5    =    38,75   ( cm2 )                                                                                                                   đáp số : 38,75 cm2
   

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Bài giải
  Chiều cao của tam giác ACM hay tam giác ABC là :
   24,8 : 8 = 3,1 ( cm)
  Diện tích tam giác ABC lúc đầu là :
  3,1 x 12,5 = 38,75 ( cm^2)
              Đáp số: 38,75 cm^2
   

  Trả lời

Viết một bình luận