Toán Lớp 9: A= (CĂN X-2/Căn x -1 -căn x-2/Căn x+1)x-1/căn x+2 . Rút gọn bt

By Diễm Phúc

Toán Lớp 9: A= (CĂN X-2/Căn x -1 -căn x-2/Căn x+1)x-1/căn x+2 . Rút gọn bt

0 bình luận về “Toán Lớp 9: A= (CĂN X-2/Căn x -1 -căn x-2/Căn x+1)x-1/căn x+2 . Rút gọn bt”

 1. Giải đáp + giải thích các bước giải:
  A=((\sqrt{x}-2)/(\sqrt{x}-1)-(\sqrt{x}-2)/(\sqrt{x}+1)) (x-1)/(\sqrt{x}+2)
  =((\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}+1)-(\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}-1))/((\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)) . ((\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1))/(\sqrt{x}+2)
  =((\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}+1-\sqrt{x}+1))/(\sqrt{x}+2)
  =((\sqrt{x}-2).2)/(\sqrt{x}+2)

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  A=((sqrtx-2)/(sqrtx-1)-(sqrtx-2)/(sqrtx+1))*(x-1)/(sqrtx+2)(x>=0,x ne 1)
  =(((sqrtx-2)(sqrtx+1))/(x-1)-((sqrtx-2)(sqrtx-1))/(x-1))*(x-1)/(sqrtx+2)
  =((x-sqrtx-2-x+3sqrtx-2)/(x-1))*(x-1)/(sqrtx+2)
  =(2sqrtx-4)/(sqrtx+2)

  Trả lời

Viết một bình luận