Toán Lớp 6: Tìm số tự nhiên a lớn nhất sao cho 18:a,45:a,135:a Và tìm lun ước chung lớn nhất, ai xog trước cho 5 sao

By Hiểu Vân

Toán Lớp 6: Tìm số tự nhiên a lớn nhất sao cho 18:a,45:a,135:a
Và tìm lun ước chung lớn nhất, ai xog trước cho 5 sao

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Tìm số tự nhiên a lớn nhất sao cho 18:a,45:a,135:a Và tìm lun ước chung lớn nhất, ai xog trước cho 5 sao”

 1. Giải thích và các bước giải :
  Số tự nhiên a lớn nhất cần tìm chính là ƯCLN (18,45,135)
  Phân tích ra thừa số nguyên tố, ta có :
  18=2.3²
  45=3².5
  135=3^5.5
  Do đó, ƯCLN (18,45,135)=3²=9
  Vậy a=9

  Trả lời

Viết một bình luận