Toán Lớp 8: Chứng minh biểu thức vô nghiệm `(5n – 7)/(n – 1)` = `5n` ( đk n khác 1)

By Huyền Trâm

Toán Lớp 8: Chứng minh biểu thức vô nghiệm
(5n – 7)/(n – 1) = 5n ( đk n khác 1)

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Chứng minh biểu thức vô nghiệm `(5n – 7)/(n – 1)` = `5n` ( đk n khác 1)”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   (5n-7)/(n-1)=5n (n \ne 1)
  =>5n-7=5n(n-1)
  <=>5n-7=5n^2-5n
  <=>5n^2-5n-5n+7=0
  <=>5n^2-10n+7=0
  <=>5(n^2-2n+1)+2=0
  <=>5(n-1)^2 +2=0
  Ta có 5(n-1)^2>=0 ∀n
  =>5(n-1)^2 +2>=2>0
  Lại có 5(n-1)^2 +2=0
  => Phương tình vô nghiệm
  Vậy S=∅

  Trả lời
 2. (5n – 7)/(n – 1) = 5n ( đk : n $\neq$ 1 )
  ⇔ 5n – 7 = 5n . (n – 1)
  ⇔ 5n^2 – 5n = 5n – 7
  ⇔ 5n^2 – 10n + 7 = 0
  ⇔ n^2 – 2n + 7/5 = 0
  ⇔ n^2 – 2n + 1 + 2/5 = 0
  ⇔ (n – 1)^2 + 2/5 = 0 text(( vô nghiệm ))
  text(Vậy phương trình vô nghiệm)

  Trả lời

Viết một bình luận