Toán Lớp 11: giải phương trình sin2x -sin2xcosx =o <3

By An Kim

Toán Lớp 11: giải phương trình sin2x -sin2xcosx =o
<3

0 bình luận về “Toán Lớp 11: giải phương trình sin2x -sin2xcosx =o <3”

 1. $\sin2x-\sin2x.\cos x=0$
  $\to \sin2x(1-\cos x)=0$
  $\to \left[ \begin{array}{l}\sin2x=0\\\cos x=1\end{array} \right.$
  $\to \left[ \begin{array}{l}x=\dfrac{k\pi}{2}\\x=k2\pi\end{array} \right.$
  $\to x=\dfrac{k\pi}{2}$
   
   

  Trả lời

Viết một bình luận