Toán Lớp 8: Với giá trị nào của x thì biểu thức M=x^2 + 2x – (2+x) (4-2x+x^2) + x^3 đạt giá trị nhỏ nhất? A.-1 . B.0 . C.1. . D-9 gấp gấp $#Me$

Toán Lớp 8: Với giá trị nào của x thì biểu thức M=x^2 + 2x – (2+x) (4-2x+x^2) + x^3 đạt giá trị nhỏ nhất?
A.-1 .
B.0 .
C.1. .
D-9
gấp gấp
$#Me$

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  M = x^2 + 2x – (2 + x)(4 – 2x + x^2) + x^3
  = x^2 + 2x – (2^3 + x^3) + x^3
  = x^2 + 2x – 8 – x^3 + x^3
  = x^2 + 2x – 8
  = (x^2 + 2x + 1) – 9
  = (x + 1)^2 – 9
  Với ∀x ta có: (x + 1)^2 >= 0 $\\$ <=> (x + 1)^2 – 9 >= -9
  Hay M >= -9
  Dấu = xảy ra <=> x + 1 = 0 <=> x = -1
  Vậy GTNN của M là -9 đạt được khi x = -1
  → A

  Trả lời

Viết một bình luận