Toán Lớp 7: Cho Tam Giác ABC , Có AB= AC . Gọi M là trung điểm của BC. A) chứng minh Tam giác ABM = Tam giác ACM B) Chứng minh AM vuông góc với BC

Toán Lớp 7: Cho Tam Giác ABC , Có AB= AC . Gọi M là trung điểm của BC.
A) chứng minh Tam giác ABM = Tam giác ACM
B) Chứng minh AM vuông góc với BC
C) Gọi I là trung điểm của AM . Trên tia BI lấy điểm H sao cho BI = IH . Chứng minh AH song song với BC
D) Qua M kẻ đường thẳng song song với AC cắt đường thẳng AH tại K . Chứng minh A là trung điểm của HK

TRẢ LỜI

 1. Hình bạn tự vẽ nhé
  a) Xét tam giác ABM và tam giác ACM
  có : AB=AC
  AM cạnh chung
  BM=CM(vì M là trung điểm của BC)
  =>tam giác ABM=tam giác ACM
  b)Vì tam giác ABM=tam giác ACM(cmt)
  =>góc ABM=góc ACM(hai góc tương ứng)
  mà góc ABM+góc ACM=180o(kề bù)
  =>góc ABM=ACM=BMC/2=180o/2=90o
  Vậy AM vuông góc với BC
  P/s: mình đg bận nên giải được đến đây thôi. Chúc bạn học tốt

  Trả lời

Viết một bình luận