Toán Lớp 6: Em hãy dùng số nguyên âm để giải bài toán sau: Một chiếc tàu ngầm đang ở độ sâu 20m, tàu tiếp tục lặn xuống thêm 15m nữa. Hỏi khi đó tà

Toán Lớp 6: Em hãy dùng số nguyên âm để giải bài toán sau: Một chiếc tàu ngầm đang ở độ sâu 20m, tàu tiếp tục lặn xuống thêm 15m nữa. Hỏi khi đó tàu ngầm ở độ sâu là bao nhiêu m
( ai trl đúm = câu trả lời hay nhất nhé)

TRẢ LỜI

Viết một bình luận