Toán Lớp 7: Với số tiền để mua 135 mét loại vải 1 có thể mua đc bao nhiêu mét vải loại 2 , biết rằng giá tiền loại vải 2 xhir bằng 90% số tiền loại

Toán Lớp 7: Với số tiền để mua 135 mét loại vải 1 có thể mua đc bao nhiêu mét vải loại 2 , biết rằng giá tiền loại vải 2 xhir bằng 90% số tiền loại vải 1 ? thật chi tiết cho mik nha

TRẢ LỜI

 1. Vậy số mét vải loại II mua được là 150m
  gọi x m là số mét vải loại ii mua được (x > 0)
  vì cùng số tiền ,nên số m vải mỗi loại mua được tỉ lệ nghịch giá tiền 1m vải
  ta có: 135/x=90/100 ⇒ x =(135×100) :90=150 m
               đáp số 150 m
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  Trả lời
 2.                             Giải
  Gọi x (mét) là số mét vải loại II mua được (x > 0)
  Vì cùng số tiền, nên số mét vải mỗi loại mua được tỉ lệ nghịch với giá tiền 1 mét vải
    Ta có:  135/x = 90/100 ⇒ x = (135.100)/90 = 150
          Vậy số mét vải loại II mua được là 150m
  chúc bạn học tốt ^^
   

  Trả lời

Viết một bình luận