Toán Lớp 8: với điêu kiên nào của x thi 2 phan thuc x-2/x^2-5x+6 và 1/x-3 bằng nhau mik cần max gấp

By Nguyệt

Toán Lớp 8: với điêu kiên nào của x thi 2 phan thuc x-2/x^2-5x+6 và 1/x-3 bằng nhau mik cần max gấp

0 bình luận về “Toán Lớp 8: với điêu kiên nào của x thi 2 phan thuc x-2/x^2-5x+6 và 1/x-3 bằng nhau mik cần max gấp”

 1. Gửi bạn:
  $\dfrac{x-2}{x^2-5x+6}$và $\dfrac{1}{x-3}$
  Ta có:
  $\dfrac{x-2}{x^2-5x+6}=\dfrac{x-2}{x^2-2x-3x+6}=\dfrac{x-2}{(x-2)(x-3)}=\dfrac{1}{x-3}=VP$
  $\dfrac{x-2}{x^2-5x+6}=\dfrac{1}{x-3}$ khi:
  $x-2\neq0$
  $x-3\neq 0$
  $⇒x\neq 2,3$
  Vậy với $x\neq 2,3$ thì $\dfrac{x-2}{x^2-5x+6}=\dfrac{1}{x-3}$

  Trả lời
 2. Giải đáp: x≠2x≠3
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Bước 1: Tìm điều kiện để phân thức xác định: 
  Bước 2: $\frac{A}{B}$=$\frac{C}{D}$  nếu text[A.D=B.C] Từ đó tìm được 
  Bước 3: So sánh với điều kiện ở bước 1 để kết luận.
  Bạn tham khảo ảnh trên 
  $#Zyy_mood$
  $#Hội Chém Bão$
   

  toan-lop-8-voi-dieu-kien-nao-cua-thi-2-phan-thuc-2-2-5-6-va-1-3-bang-nhau-mik-can-ma-gap

  Trả lời

Viết một bình luận