Toán Lớp 6: Tìm ????: ????^8 = ????

By Ðan Khanh

Toán Lớp 6: Tìm ????:
????^8 = ????

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Tìm ????: ????^8 = ????”

 1. Giải đáp:
   x^8 = x
  x^8 – x = 0
  x(x^7 – 1) = 0
  ⇒\(\left[ \begin{array}{l}x=0\\x^7 – 1 = 0\end{array} \right.\) 
  ⇒\(\left[ \begin{array}{l}x=0\\x = 1\end{array} \right.\) 
  Vậy x \in {0 ; 1}
   

  Trả lời
 2. x^8 = x
  => x^8 – x = 0
  => x . x^7 – x = 0
  => x . (x^7 – 1) = 0
  => \(\left[ \begin{array}{l}x=0\\x^7 – 1 = 0\end{array} \right.\) 
  => \(\left[ \begin{array}{l}x = 0\\x^7 = 1\end{array} \right.\) 
  => \(\left[ \begin{array}{l}x=0\\x=1\end{array} \right.\) 
  Vậy x ∈ {0 ; 1}

  Trả lời

Viết một bình luận