Toán Lớp 5: Một khối ru – bích dạng hình lập phương có thể tích là 27 cm3. Diện tích xung quanh của khối ru bích

By Cẩm Thúy

Toán Lớp 5: Một khối ru – bích dạng hình lập phương có thể tích là 27 cm3. Diện tích xung quanh của khối ru bích

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Một khối ru – bích dạng hình lập phương có thể tích là 27 cm3. Diện tích xung quanh của khối ru bích”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Thể tích hình lập phuong bằng a × a × a mà 3 × 3 × 3 = 27 nên cạnh của khối ru – bích đó là 3cm.
            Diện tích xung quanh khối ru – bích là:
                        3 ×  4 = 12 (cm)
                                          Đáp số: 12cm

  Trả lời

Viết một bình luận