Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: Trong các khẳng định sau khẳng định nào là đúng A) tứ giác có các cạnh đối bằng nhau là hình thoi B) hình bình hành có đường chéo là đư

Toán Lớp 8: Trong các khẳng định sau khẳng định nào là đúng
A) tứ giác có các cạnh đối bằng nhau là hình thoi
B) hình bình hành có đường chéo là đường phân giác các cặp góc đối là hình thoi
C) tứ giác có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình thoi
D) hình thoi có hai đường chéo vuông góc với nhau và bằng nhau

Comments ( 1 )

  1. Gửi bạn:
    $B$ Hình bình hành có đường chéo là đường phân giác các cặp góc đối là hình thoi
    $*$ Dấu hiệu nhận biết hình thoi

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Nhiên