Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC có AB = AC. Gọi D và E là 2 điểm trên cạnh BC / BD = DE = EC. Biết AD = AE a, Chứng minh góc EAB = góc DAC b, Gọi M là

Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC có AB = AC. Gọi D và E là 2 điểm trên cạnh BC / BD = DE = EC. Biết AD = AE
a, Chứng minh góc EAB = góc DAC
b, Gọi M là trung điểm của BC. Chứng minh AM là phân giác của góc BAC
VẼ HÌNH GIÚP MÌNH ĐƯỢC KHÔNG Ạ
MÌNH CẢM ƠN TRƯỚC Ạ

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a, Xét tam giác EAB và tam giác DAC có:
  AB = AC (gt)
  AD = AE (gt)
  BE = CD (BE = BD + DE = DE + EC = CD)
  => Tam giác EAB = Tam giác DAC (c.c.c)
  b,M là trung điểm của BC
  => AM là đường trung tuyến của tam giác ABC cân tại A (AB = AC)
  => AM là đường cao của tam giác ABC hay AM _I_ BC mà D, E thuộc BC
  => AM _I_ DE
  hay AM là đường cao của tam giác ADE cân tại A (AD = AE)
  => AM là tia phân giác của BAC

 2. @Mộc mộc:
  Giải đáp: 
  a)  Xét tam giác EAB và tam giác DAC có:
  AB = AC (gt)
  AD = AE (gt)
  BE = CD (BE = BD + DE = DE + EC = CD)
  => Tam giác EAB = Tam giác DAC (c.c.c)
  =>góc EAB=góc DAC (hai cạnh tương ứng)
  b) M là trung điểm của BC
  => AM là đường trung tuyến của tam giác ABC cân tại A (AB = AC)
  => AM là đường cao của tam giác ABC
  hay AM _I_ BC
  mà D, E thuộc BC
  => AM _I_ DE
  hay AM là đường cao của tam giác ADE cân tại A (AD = AE)
  => AM là tia phân giác của BAC
   

  toan-lop-7-cho-tam-giac-abc-co-ab-ac-goi-d-va-e-la-2-diem-tren-canh-bc-bd-de-ec-biet-ad-ae-a-chu

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Chi Mai