Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Một bức tranh được mang bán đấu giá. Giá khởi điểm là 5 000 000 đồng. Người thứ nhất trả thêm 10%. Người thứ 2 trả hơn 10% so với người

Toán Lớp 5: Một bức tranh được mang bán đấu giá. Giá khởi điểm là 5 000 000 đồng. Người thứ nhất trả thêm 10%. Người thứ 2 trả hơn 10% so với người thứ nhất . Người thứ 3 trả hơn 10% so với người thứ hai. Cuối cùng thì người thứ ba được mua bức tranh đó. Vậy giá cuối cùng của bức tranh đó là …..đồng?

Comments ( 2 )

 1. Người thứ nhất trả giá là :
   (đồng)
  Người thứ hai trả là :
   (đồng)
  Vậy giá cuối cùng là :
                              Đáp số 
   Cho mình Câu trả lời hay nhất nhé

 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
  Người thứ nhất trả giá là :
  5000000 xx (100% + 10%) : 100% = 5500000 (đồng)
  Người thứ hai trả là :
  5500000 xx (100% + 10%) : 100% = 6050000 (đồng)
  Vậy giá cuối cùng là :
  6050000 xx (100% + 10%) : 100% = 6655000 (đồng)
                              Đáp số : 6655000 đồng
  text(#Kakaseto)

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )