Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Cho số thập phân 34,251 chữ số 5 có giá trị : (chọn ý đúng ) a. 5/10 b. 5/100 c. 5/1000

Toán Lớp 5: Cho số thập phân 34,251 chữ số 5 có giá trị : (chọn ý đúng ) a. 5/10 b. 5/100 c. 5/1000 d. 5
Giúp em vx ạ????

Comments ( 2 )

 1.    Giải đáp : 5/100
  : Số 5 Đứng ở Hàng Phần Thập Phân ( Hàng Phầm Trăm ) .
       You Học Tốt Nhá !!
   

 2. Vì : 34,251 = 30 + 4 + 0,2 + 0,05 + 0,001
  Nên : 5 có giá trị là : 0,05
  Mà 0,05 = 5/100
  Vậy : Chọn b

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Kim Dung