Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Bài 4: Một cửa hàng đặt ra kế hoạch tháng này bán được 1200kg gạo, nhưng thực tế cửa hàng bán được 1500kg gạo. Hỏi: a) Cửa hàng đã thực

Toán Lớp 5: Bài 4: Một cửa hàng đặt ra kế hoạch tháng này bán được 1200kg gạo, nhưng thực
tế cửa hàng bán được 1500kg gạo. Hỏi:
a) Cửa hàng đã thực hiện được bao nhiêu phần trăm kế hoạch ?
b) Cửa hàng đã vượt mức kế hoạch bao nhiêu phần trăm ?
Bài 5: Ngày thường mua 5 bông hoa hết 10000 đồng. Với số tiền này ngày Tết chỉ
mua được 4 bông hoa. Hỏi giá hoa ngày thường bằng bao nhiêu phần trăm giá hoa
ngày Tết ?
Các anh chị giúp em với em hứa sẽ vote 5 sao ạ

Comments ( 2 )

 1.  Bài 4:
  Giải:
  a) Cửa hàng thực hiện được số phần trăm kế hoạch là :
  1500:1200 x 100= 125%
  b)Cửa hàng vượt mức kế hoạch số phần trăm là
  Số tiền mua 1 bông ngày thường là:
  10000:5=2000(đ)
  Số tiền mua 1 bông hoa ngày lễ là:
  10000:4=2500(đ)
  So với ngày thường thì giá hoa ngày lễ tăng số % là :
  (2500-2000) : 2000 x 100%=25%
  Đáp số: 25%

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Bài 4:
  Giải:
  a) Cửa hàng thực hiện được số phần trăm kế hoạch là :
  1500:1200 x 100= 125%
  b)Cửa hàng vượt mức kế hoạch số phần trăm là
  Số tiền mua 1 bông ngày thường là:
  10000:5=2000(đ)
  Số tiền mua 1 bông hoa ngày lễ là:
  10000:4=2500(đ)
  So với ngày thường thì giá hoa ngày lễ tăng số % là :
  (2500-2000) : 2000 x 100%=25%
  Đáp số: 25%

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Bình