Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Một con thuyền ngược dòng từ A đến B với vận tốc 20km/h. Sau 3 giờ thuyền đến B,người ta thả để con thuyền trôi tự do với vận tốc dòng

Toán Lớp 6: Một con thuyền ngược dòng từ A đến B với vận tốc 20km/h. Sau 3 giờ thuyền đến B,người ta thả để con thuyền trôi tự do với vận tốc dòng nước là 6km/h. Khi thuyền trôi được 4 giờ thì dừng lại ở C . Độ dài quãng đường AC là

Comments ( 2 )

 1. <———–A——————————–C—————B
                                 Dòng nước 
  Quãng đường từ A đến B là:
     20×3=60(km)
  Quãng đường từ B đến C là:
     6×4=24(km)
  Quãng đường từ A đến C là:
     60-24=36(km)
        Đáp số:36km
  #Tr11112009

 2. Quãng đường AB là : 20 × 3 = 60 ( km )
  Người ta thả trôi dòng nên vận tốc dòng sông là vận tốc của thuyền
  Quãng đường BC là : 6 × 4 = 24 ( km )
  Do đi từ A đến B là ngược dòng mà từ B đến C là xuôi dòng nên C nằm giữa A và B 
  Quãng đường AC là : 60 – 24 = 36 ( km )
     Vậy quãng đường AC là : 36 km

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )