Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: Tính giá trị biểu thức sau tại x=-2: x³-6x²+12x-8

Toán Lớp 8: Tính giá trị biểu thức sau tại x=-2:
x³-6x²+12x-8

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
    chúc bạn học tốt 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
      Ta có : 
  HĐT : x³ – 6x² + 12 – 8 = (x – 2)³
     Thay x = -2 vào ta có : (-2-2)³ = -4³ = -64

 2. x^3 – 6x^2 + 12x – 8
  = x^3 – 3 . x^2 . 2 + 3 . x . 2^2 – 2^3 
  = (x – 2)^3
  Thay x = – 2 vào biểu thức ta có :
  (-2 – 2)^3 = (-4)^3 = -64

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )