Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: Bài 1: Tính a, ( x -2 ) –( x -1 ) 9 b. (4+5x) . ( x -3 ) c. ( x- 5 ) (2x + 3) – 2x ( x – 3 ) + x +11 B2.phân tích thành nhân tử a ,x³

Toán Lớp 8: Bài 1: Tính
a, ( x -2 ) –( x -1 )
9 b. (4+5x) . ( x -3 )
c. ( x- 5 ) (2x + 3) – 2x ( x – 3 ) + x +11
B2.phân tích thành nhân tử
a ,x³ + 2x²
b. -3x-12
c, x² –4y²

Comments ( 2 )

 1. \text{Giải đáp giải thích các bước giải:}
  \text{Bài 1:}
  a.(x-2)-(x-1)
  =x-2-x+1
  =(x-x)+(1-2)
  =-1
  b.(4+5x).(x-3)
  =4x-12+5x^2-15x
  =5x^2-11x-12
  c.(x-5)(2x+3)-2x(x-3)+x+11
  =2x^2+3x-10x-15-2x^2+6x+x+11
  =(2x^2-2x^2)+(3x-10x+6x+x)+(-15+11)
  =0+0+(-4)
  =-4
  \text{Bài 2:}
  a.x^3+2x^2
  =x.x^2+2.x^2
  =x^2(x+2)
  b.-3x-12
  =-3.x+(-3).4
  =-3(x+4)
  c.x^2-4y^2
  =x^2-(2y)^2
  =(x-2y)(x+2y)
  \text{HĐT số 3: A² – B² = (A – B)(A + B).}

 2. b1
  a) (x-2)-(x-1)
  =x-2-x+1 ( phá ngoặc (Trc ngoạc là dấu – nên đổi dấu)
  =-1
  b) (4+5x) .(x-3)
  =4x-12+5x²-15x
  =5x²-11x-12(k lm đc nx nha)
  c)(x-5).(2x+3)-2x(x-3)+x+11
  =2x²+3x-10x-15-2x²+6x+x+11
  =-4
  B2,
  a.(x³+2x²)
  =x²(x+2)
  b) -3x+12
  =3(4-x)
  c)x²-4y²
  =(x-2y)(x+2y)      sử dujg ct : (a²-b²)=(a+b)(a-b)
  Chúc bn hc tốt 
  xin câu trl hay nhất ạ

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )