Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC vuông tại A, có AB = AC . Gọi Họ là trung điểm của BC . A, Cm Tam giác AHB = tam giác AHC B, CM BAH = ACH C, Trên tia

Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC vuông tại A, có AB = AC . Gọi Họ là trung điểm của BC .
A, Cm Tam giác AHB = tam giác AHC
B, CM BAH = ACH
C, Trên tia đối của tia AH lấy điểm E sao cho AE=BC, trên tia đối của tia CA lấy điểm F sao cho CF = AB . Chứng minh BE=BF và BE vuông góc với BF ( vẽ hình hộ mình nhé )

Comments ( 1 )

 1. Giải đáp: bạn tự vẽ hình
  câu a,xét Δ AHB và ΔAHC 
    AB =AC (gt)
    BH =CH (gt)
    AH chung 
  ⇒ΔAHB=ΔAHC(c.c.c)
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )