Toán Lớp 8: Tính giá trị biểu thức: `(x^3-8)/(5x+20).P=(x^2+2x+4)/(x^2+4x)`

Toán Lớp 8: Tính giá trị biểu thức:
(x^3-8)/(5x+20).P=(x^2+2x+4)/(x^2+4x)

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Tính giá trị biểu thức: `(x^3-8)/(5x+20).P=(x^2+2x+4)/(x^2+4x)`”

 1. ~ Bạn tham khảo ~
  (x^3-8)/(5x+20).P=(x^2+2x+4)/(x^2+4x)
  <=> P=(x^2+2x+4)/(x^2+4x):(x^3-8)/(5x+20)
  <=> P = (x^2+2x+4)/(x(x+4))*(5(x+4))/((x-2)(x^2+2x+4))
  <=> P = ((x^2+2x+4)*5(x+4))/(x(x+4)*(x-2)(x^2+2x+4))
  <=> P = (5)/(x(x-2))

Viết một bình luận