Toán Lớp 9: cho hàm số y=2x -4 a) vẽ đồ thị hàm số trên b) tìm toạ độ giao điểm của đồ thị hàm số trên với đường thẳng y= -x + 2 giúp mình ạ

Toán Lớp 9: cho hàm số y=2x -4
a) vẽ đồ thị hàm số trên
b) tìm toạ độ giao điểm của đồ thị hàm số trên với đường thẳng y= -x + 2
giúp mình ạ

0 bình luận về “Toán Lớp 9: cho hàm số y=2x -4 a) vẽ đồ thị hàm số trên b) tìm toạ độ giao điểm của đồ thị hàm số trên với đường thẳng y= -x + 2 giúp mình ạ”

 1. Giải đáp:
  b) \(\left( {2;0} \right)\) là tọa độ giao điểm \(y = 2x – 4\) và \(y = -x +2\) 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  b) Phương trình hoành độ giao điểm \(y = 2x – 4\) và \(y = -x +2\)
  \(\begin{array}{l}
  2x – 4 =  – x + 2\\
   \to 3x = 6\\
   \to x = 2\\
   \to y =  – 2 + 2 = 0
  \end{array}\)
  ⇒ \(\left( {2;0} \right)\) là tọa độ giao điểm \(y = 2x – 4\) và \(y = -x +2\)

  toan-lop-9-cho-ham-so-y-2-4-a-ve-do-thi-ham-so-tren-b-tim-toa-do-giao-diem-cua-do-thi-ham-so-tre

  Trả lời

Viết một bình luận