Toán Lớp 6: a ) 1024:2^5 +140 :( 38 +2^)-7^23 :7^21 b )36.55 185.11 121.5

Toán Lớp 6: a ) 1024:2^5 +140 🙁 38 +2^)-7^23 :7^21
b )36.55 185.11 121.5

0 bình luận về “Toán Lớp 6: a ) 1024:2^5 +140 :( 38 +2^)-7^23 :7^21 b )36.55 185.11 121.5”

Viết một bình luận