Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: c) 98.42 -50[ (18-2^3): 2 +3^2 ] d) (23.36 17.36):36

Toán Lớp 6: c) 98.42 -50[ (18-2^3): 2 +3^2 ]
d) (23.36 17.36):36

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  c) 98.42-50[(18-2^{3}):2+3^{2}]
  =4116-50[(18-8):2]+9
  =4116-50[10:2]+9
  =4116-50.5+9
  =4116-250+9
  =3866+9
  =3875
  d)(23.36+17.36):36
  =36.(23+17):36
  =23+17
  =40
  d)(23.36-17.36):36
  =36.(23-17):36
  =23-17
  =7
  Chúc bạn học tốt!
  Cho mình xin 5 sao, cảm ơn và câu trả lời hay nhất nha!

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  c)  98.42 -50[ (18-2^3): 2 +3^2 ]
  =4116 -50[ (18-8): 2 +9 ]
  =4116 -50.( 10: 2 +9 )
  =4116 -50.( 5 +9 )
  =4116 -50.14
  =4116 -700
  =3416
  @ Phần d đề có phải thế này không ạ ? 
  d)  (23 . 36+17 . 36):36
  =[(23+17) . 36]:36
  =(40 . 36):36
  =40
  hay :
  d)  (23 . 36-17 . 36):36
  =[(23-17) . 36]:36
  =(6 . 36):36
  =6
  ______________________________________________________
  Nếu phần d là đề thế này thì :
   (23 . 3617 . 36):36
  =23 . 3617 . 36:36
  =23 . 3617
  =83191

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Lan Anh