Toán Lớp 8: thực hiện phép tính `x/(x+4) + (x-1)/x -2`

Toán Lớp 8: thực hiện phép tính
x/(x+4) + (x-1)/x -2

0 bình luận về “Toán Lớp 8: thực hiện phép tính `x/(x+4) + (x-1)/x -2`”

 1. Giải đáp:
  \(\dfrac{{ – 5x – 4}}{{x\left( {x + 4} \right)}}\)
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  \(\begin{array}{l}
  DK:x \ne \left\{ { – 4;0} \right\}\\
  \dfrac{x}{{x + 4}} + \dfrac{{x – 1}}{x} – 2\\
   = \dfrac{{{x^2} + \left( {x – 1} \right)\left( {x + 4} \right) – 2x\left( {x + 4} \right)}}{{x\left( {x + 4} \right)}}\\
   = \dfrac{{{x^2} + {x^2} + 3x – 4 – 2{x^2} – 8x}}{{x\left( {x + 4} \right)}}\\
   = \dfrac{{ – 5x – 4}}{{x\left( {x + 4} \right)}}
  \end{array}\)

 2. ~ Bạn tham khảo ~
  x/[x+4] + [x-1]/x – 2
  ĐKXĐ : x\ne0;-4
  = [x^2]/[x(x+4)] + [(x-1)(x+4)]/[x(x+4)] – [2x(x+4)]/[x(x+4)]
  = [x^2+x^2+4x-x-4-2x^2-8x]/[x(x+4)]
  = [-5x-4]/[x(x+4)]

Viết một bình luận