Toán Lớp 8: Tính giá trị biểu thức x^2 + 5x + 6 tại x = 2

Toán Lớp 8: Tính giá trị biểu thức
x^2 + 5x + 6 tại x = 2

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết :
  x^2 + 5x + 6
  ⇔ x^2 + 3x + 2x + 6
  ⇔ x ( x + 3 ) + 2 ( x + 3 )
  ⇔ ( x + 3 ) . ( x + 2 )
  Thay x = 2 vào biểu thức ( x + 3 ) . ( x + 2 ) có :
  ( 2 + 3 ) . ( 2 + 2 )
  = 5 . 4
  = 20
  Vậy tại x = 2 thì x^2 + 5x + 6 = 20

  Trả lời

Viết một bình luận