Toán Lớp 5: một đội 12 học sinh trồng được 48 cây.hỏi theo mức đó một lớp gồm 45 học sinh trồng được bao nhiêu cây

Toán Lớp 5: một đội 12 học sinh trồng được 48 cây.hỏi theo mức đó một lớp gồm 45 học sinh trồng được bao nhiêu cây

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
  $180( \text{ cây } )$
  Lời giải và giải thích chi tiết: 
  $\begin{array}{l} \text{1 học sinh trồng được số cây là : } \\ 48 : 12 = 4 ( \text{ cây } ) \\ \text{1 lớp gồm 45 học sinh trồng được số cây là : } \\ 45 \times 4 = 180 ( \text{ cây } ) \\ \text{Đáp số : } 180( \text{ cây } ) \end{array}$   

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   1 học sinh trồng được số cây là
  48:12=4 (bạn )
  gồm 45 học sinh trồng được số cây là 
  45×4=180 (cây) 
                   đáp số 180 cây
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  Trả lời

Viết một bình luận