Toán Lớp 5: KHI KIỂM TRA SẢN PHẨM CỦA MỘT NHÀ MÁY,NGƯỜI TA THẤY CÓ 88 SẢN PHẨM ĐẠT CHUẨN VÀ CHIẾM 5,5 PHẦN TRĂM . TÍNH TỔNG SỐ SẢN PHẨM ?

Toán Lớp 5: KHI KIỂM TRA SẢN PHẨM CỦA MỘT NHÀ MÁY,NGƯỜI TA THẤY CÓ 88 SẢN PHẨM ĐẠT CHUẨN VÀ CHIẾM 5,5 PHẦN TRĂM . TÍNH TỔNG SỐ SẢN PHẨM ?

TRẢ LỜI

 1.                                   Bài giải
  Tổng số sản phẩm của nhà máy là :
       88 x 100 = 1600 (sản phẩm)         
            5,5
                     Đáp số : 1600 sản phẩm
   

  Trả lời

Viết một bình luận