Toán Lớp 4: Viết 3 phân số bé hơn 1 , 3 phân số lớn hơn 1, 3 phân số bằng 1

Toán Lớp 4: Viết 3 phân số bé hơn 1 , 3 phân số lớn hơn 1, 3 phân số bằng 1

TRẢ LỜI

 1. Viết 3 phân số bé hơn 1 , 3 phân số lớn hơn 1, 3 phân số bằng 1
  3phân số bé hơn 1 là:
  1/2;2/3;3/4
  3phân số lớn hơn 1 là:
  2/1;3/2;4/3
  3phân số bằng 1 là:
  2/2;3/3;4/4
  color{pink}\text{Chúc em học tốt}

  Trả lời

Viết một bình luận