Toán Lớp 8: Tìm `x,y,z` `a` `x^2 + y^2 – 6x + 10y + 34 = -(4z -1)^2` `b` `x^2 – 2x + y^2 + 4y + 4z^2 – 4z + 6 = 0` Giúp mình với ạ ==’

By Huyền Thanh

Toán Lớp 8: Tìm x,y,z
a x^2 + y^2 – 6x + 10y + 34 = -(4z -1)^2
b x^2 – 2x + y^2 + 4y + 4z^2 – 4z + 6 = 0
Giúp mình với ạ ==’

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Tìm `x,y,z` `a` `x^2 + y^2 – 6x + 10y + 34 = -(4z -1)^2` `b` `x^2 – 2x + y^2 + 4y + 4z^2 – 4z + 6 = 0` Giúp mình với ạ ==’”

Viết một bình luận