Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: Tìm x: y.(y+6)-7y-42=0 Giúp mik với!

Toán Lớp 8: Tìm x:
y.(y+6)-7y-42=0
Giúp mik với!

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   y(y+6)-7y-42=0
  <=>y(y+6)-(7y+42)=0
  <=>y(y+6)-7(y+6)=0
  <=>(y-7)(y+6)=0
  <=>y-7=0 hoặc y+6=0
  <=>y=7 hoặc y=-6
     Vậy y in {7;-6}

 2. y( y + 6 ) – 7y – 42 = 0
  ⇒ y( y + 6 ) – 7y    = 42
  ⇒ y( y + 6 – 7 )      = 42
  ⇒ y( y – 1 )            = 42
  Ta có : ( y – 1 )y là 2 số tự nhiên liên tiếp
  mặt khác : 42 = 6 . 7
  nên y = 6
  CHÚC HỌC TỐT
  XIN HAY NHẤT
  #Khoacute channel
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )