Toán Lớp 8: Tìm x: y.(y+6)-7y-42=0 Giúp mik với!

By Huyền Thanh

Toán Lớp 8: Tìm x:
y.(y+6)-7y-42=0
Giúp mik với!
Viết một bình luận