Toán Lớp 8: Tìm x nguyên: 4x^3 =<13x Lú thật r :(

Toán Lớp 8: Tìm x nguyên: 4x^3 =<13x Lú thật r 🙁

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   $4x^3\le 13x$
  $⇔ 4x^3 – 13x \le 0$
  $⇔ x(4x^2-13)\le 0$
  $⇔ 4x^2-13 \le 0$
  $⇔ 4x^2 \le 13$
  $⇔ x^2\le \dfrac{13}4$
  $⇔ x\le \dfrac{\sqrt{13}}2$
  Vậy không có x thỏa mãn yêu cầu đề bài.

  Trả lời

Viết một bình luận