Toán Lớp 5: Một ca nô đi xuôi dòng từ bến A đến bến B mất 2 giờ; đi ngược dòng từ bến B đến bến A mất 3 giờ. Biết vận tốc dòng nước là 10km/giờ. Tí

Toán Lớp 5: Một ca nô đi xuôi dòng từ bến A đến bến B mất 2 giờ; đi ngược dòng từ bến B đến bến A mất 3 giờ. Biết vận tốc dòng nước là 10km/giờ. Tính chiều dài quãng đường AB?

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
   120 km
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Hiệu vận tốc ngược và xuôi dòng  là:
  20 (km/giờ)
  Tỉ số thời gian xuôi dòng và ngược dòng là:
          2:3=2/3
  Tỉ số vận tốc xuôi dòng và ngược dòng là 
  Ta có sơ đò
  Vận tốc xuôi dong là 3 phần
  Vận tốc ngược dòng là 2 phần
  Vận tốc xuôi dòng là:
  (km/giờ)
  Quãng đường  là:
   (km)
          Đ/S: 

  Trả lời
 2. Hiệu giữa vận tốc ngược dòng và xuôi dòng là:
  10 × 2 = 20 (km/giờ)
  Tỉ số thời gian xuôi dòng và ngược dòng là:
  2 : 3 = 2/3
  Trên cùng một quãng đường, vận tốc và thời gian là hai đại lượng tỉ lệ nghịch nên tỉ số vận tốc xuôi dòng và ngược dòng là 3/2
  Hiệu số phần bằng nhau là
  3 – 2 = 1 (phần)
  Vận tốc xuôi dòng là:
  20 : 1 × 30 = 60 (km/giờ)
  Quãng đường AB là:
  60 × 2 = 120 (km)
  Đáp số: 120  km

  Trả lời

Viết một bình luận