Toán Lớp 8: tìm GTLN của các biểu thức sau A=-x^2+6x-15 B=-2x^2+8x-15 C=-3x^2+2x-1

Toán Lớp 8: tìm GTLN của các biểu thức sau
A=-x^2+6x-15
B=-2x^2+8x-15
C=-3x^2+2x-1

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  A=-x²+6x-15
  A=-(x²-2x.3+9-9)-15
  A=-(x-3)²-9-15 
  A=-(x-3)²-24≤-24; ∀x
  ⇒MaxA= -24⇔x=3
  B=-2x²+8x-15
  B=-2(x²-2x.4+16-16)-15
  B=-2(x-4)²-16-15
  B=-2(x-4)²-31≤-31; ∀x
  ⇒MaxB= -31⇔x=4
  C=-3x²+2x-1
  C=-3(x²-2x.$\frac{2}{2}$ +1-1)-1
  C=-3(x-$\frac{2}{2}$ )²-1-1
  C=-3(x-$\frac{2}{2}$ )²-2≤-2; ∀x
  ⇒MaxC=-2⇔ x=$\frac{2}{2}$
  XIN 5 SAO VÀ CTLHN, TIM
  CHÚC BẠN HỌC TỐT
  #NO COPY

  Trả lời

Viết một bình luận