Toán Lớp 6: Một lớp học kĩ năng sống gồm 42 nam và 60 nữ, chia thành các nhóm sao cho số nam và số nữ mỗi nhóm đều bằng nhau. Có thể chia lớp đó nh

Toán Lớp 6: Một lớp học kĩ năng sống gồm 42 nam và 60 nữ, chia thành các nhóm sao cho số nam và số nữ mỗi nhóm đều bằng nhau. Có thể chia lớp đó nhiều nhất thành bao nhiêu nhóm để số nam và số nữ được chia đều cho các nhóm?

TRẢ LỜI

 1. Gọi số nhóm chia được là x 
  Ta có : 42 ; 60 đều chia hết cho x và x là STN lớn nhất ⇒ x là ƯCLN ( 42 ; 60 )
  $ 42 = 2.3.7 ; 60 = 2^2.3.5 $
  $ ƯCLN ( 42 ; 60 ) = 2.3 = 6 $
  Vậy có thể chia được nhiều nhất thành 6 nhóm

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   -Gọi số nhóm đc chia ra là x và x ∈ N*
  -Theo đề bài ta có: 
  42\vdots x; 60\vdots x và x lớn nhất
  ⇒x= ƯCLN( 42, 60) 
  42=2. 3. 7
  60=2^2. 3. 5
  ƯCLN( 42, 60)= 2. 3= 6
  Vậy có thể chia nhiều nhất đc 6 nhóm

  Trả lời

Viết một bình luận