Toán Lớp 8: tìm giá trị nhỏ nhất a)2x^2+y^2-2xy+6x-4y+2021

By Thanh THương

Toán Lớp 8: tìm giá trị nhỏ nhất a)2x^2+y^2-2xy+6x-4y+2021

0 bình luận về “Toán Lớp 8: tìm giá trị nhỏ nhất a)2x^2+y^2-2xy+6x-4y+2021”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Đặt A=2x^2+y^2-2xy+6x-4y+2021
  A=(x^2+y^2-2xy+4x-4y+4)+(x^2+2x+1)+2016
  A=(x-y+2)^2 +(x+1)^2+2016
  Ta có
  (x-y+2)>=0,(x+1)^2>=0 ∀x,y
  =>A>=2016
  Dấu = xảy ra <=>(x-y+2)^2=(x+1)^2=0
  <=>x-y+2=x+1=0
  <=>x-y=-2,x=-1
  =>x=-1,y=1
  Vậy GTNN của A=2016<=>x=-1,y=1

  Trả lời

Viết một bình luận