Toán Lớp 3: Bài 4 : Tìm một số biết rằng 5 lần số đó thì bằng tổng của 125 và 45

By Quỳnh Nhi

Toán Lớp 3: Bài 4 : Tìm một số biết rằng 5 lần số đó thì bằng tổng của 125 và 45

0 bình luận về “Toán Lớp 3: Bài 4 : Tìm một số biết rằng 5 lần số đó thì bằng tổng của 125 và 45”

 1. Giải đáp: 34 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
         Tổng của 125 và 45 là :
               125 + 45 = 170
         Số cần tìm là :
               170 : 5 = 34
  Vậy số cần tìm là : 34     
   

  Trả lời
 2. @Thỏ
  Tổng của 125 và 45 là:
       125 + 45 = 170
  Mà 5 lần số đó thì bằng tổng của 125 và 45.
  ⇒ 5 lần số đó thì bằng 170
  ⇒ Số cần tìm là:
          170 : 5 = 34
                Vậy số cần tìm là 34
   

  Trả lời

Viết một bình luận