Toán Lớp 5: Bạn hãy điền số thích hợp vào ô trống. Diện tích của hình tròn có bán kính bằng 8m là …(1)m^2. (Kết quả được viết dưới dạng số thập p

By Tuyết Nga

Toán Lớp 5: Bạn hãy điền số thích hợp vào ô trống.
Diện tích của hình tròn có bán kính bằng 8m là …(1)m^2.
(Kết quả được viết dưới dạng số thập phân rút gọn).

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Bạn hãy điền số thích hợp vào ô trống. Diện tích của hình tròn có bán kính bằng 8m là …(1)m^2. (Kết quả được viết dưới dạng số thập p”

  1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
    Diện tích của hình tròn có bán kính bằng 8m là:
    8xx8xx3,14=200,96(m^2)
    Diện tích của hình tròn có bán kính bằng 8m là 200,96 m^2.

    Trả lời

Viết một bình luận