Toán Lớp 8: Tìm CTNN của biểu thức sau a) A = x ² – 5x + 2

Toán Lớp 8: Tìm CTNN của biểu thức sau
a) A = x ² – 5x + 2

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   a) A=x^2-5x+2
  A=x^2-2 . 5/2 x +25/4-17/4
  A=(x)^2-2 . 5/2 x+(5/2)^2-17/4
  A=(x-5/2)^2-17/4
  Ta có: (x-5/2)^2 \ge 0 ∀x
  ⇒ (x-5/2)^2 -17/4 \ge -17/4
  Vậy A_{min}=-17/4 khi x-5/2=0⇔x=5/2

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   $ A = x^2 – 5x + 2 $
  $<=> A = x^2 – 2.x.5/2 + 25/4 – 17/4 $
  $<=> A = (x^2 – 5/4)^2 – 17/4 $
  Vì $(x – 5/4)^2$ ≥ 0 với mọi x
  => $(x – 5/4)^2 – 17/4 $ ≥ -17/4 với mọi x
  => GTNN của A là : $-17/4$
  Dấu ” = ” xảy ra <=> $(x – 5/4)^2$ = 0
  $<=> x^2 = 5/4 $
  Vậy GTNN của A là : $-17/4$ khi x =$ 5/4 $
  #Hoidap247
  $Ziin$

  Trả lời

Viết một bình luận