Toán Lớp 8: Tìm x, biết: a. x( x-4)+1 = 3x-5 b. 2×3^-3x^2-2x+3= 0

By Ngọc

Toán Lớp 8: Tìm x, biết:
a. x( x-4)+1 = 3x-5 b. 2×3^-3x^2-2x+3= 0

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Tìm x, biết: a. x( x-4)+1 = 3x-5 b. 2×3^-3x^2-2x+3= 0”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  a.
  x(x-4) +1 = 3x-5
  => x(x-1) – 6(x-1)=0  
  => (x-1)(x-6)=0     P
  =>  \(\left[ \begin{array}{l}x-1=0\\x-6=0\end{array} \right.\) 
  => \(\left[ \begin{array}{l}x=1\\x=6\end{array} \right.\) 
  Vậy x ∈ {1;6} là giá trị cần tìm
  b.
  2x3-3x2-2x+3= 0
  => x2( 2x-3) -(2x-3) =0           
  => (2x-3)(x2-1) =0
  => (2x-3)(x-1)(x+1)=0  
  => x ∈ { $\frac{3}{2}$ ;1;-1}
  Vậy x ∈ { $\frac{3}{2}$ ;1;-1} là giá trị cần tìm

  Trả lời

Viết một bình luận