Toán Lớp 9: ChotamgiácABCcóBC=11cm, ABC=38o và ACB =30o.GọiNlàchânđườngvuônggóchạtừA xuống cạnh BC. Hãy tính: a) Độ dài đoạn thẳng AN b) Độ dài đ

By Tuyết Nga

Toán Lớp 9: ChotamgiácABCcóBC=11cm, ABC=38o và ACB =30o.GọiNlàchânđườngvuônggóchạtừA xuống cạnh BC. Hãy tính:
a) Độ dài đoạn thẳng AN b) Độ dài đoạn thẳng AC
Giúp mk nha mk hứa vote 5*

0 bình luận về “Toán Lớp 9: ChotamgiácABCcóBC=11cm, ABC=38o và ACB =30o.GọiNlàchânđườngvuônggóchạtừA xuống cạnh BC. Hãy tính: a) Độ dài đoạn thẳng AN b) Độ dài đ”

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  a.Ta có: $AN\perp BC$
  $\to \tan B=\dfrac{AN}{BN}\to BN=\dfrac{AN}{\tan B}$
  Tương tự $CN=\dfrac{AN}{\tan C}$
  $\to BC=BN+CN$
  $\to BC=\dfrac{AN}{\tan B}+\dfrac{AN}{\tan C}$
  $\to BC=AN\cdot (\dfrac1{\tan B}+\dfrac1{\tan C})$
  $\to 11=AN\cdot (\dfrac1{\tan 38^o}+\dfrac1{\tan30^o})$
  $\to AN\approx 3.65$
  b.Ta có: $\sin C=\dfrac{AN}{AC}$
  $\to AC=\dfrac{AN}{\sin C}\approx 7.3$

  toan-lop-9-chotamgiacabccobc-11cm-abc-38o-va-acb-30o-goinlachanduongvuonggochatua-uong-canh-bc-h

  Trả lời

Viết một bình luận